Afbeelding AMC Hospital Campus

AMC Hospital Campus

The Academic Medical Centre (AMC) is one of the biggest Teaching hospital campusses of the Netherlands. IKS International has been supplying equipment and XiltriX solutions there for many years. The functional administrator of the whole XiltriX system, Mr. Wijnand Rijsdam, was kind enough to comment on his experiences with the XiltriX.

In 2011 the decision was made to replace the existing monitoring and alarm system in the Academic Medical Centre (AMC) Hospital in Amsterdam. The old system used the Building Management System and was, because of the large number of connections and complexity, increasing difficult to manage.

A search was started to find a system that could measure multiple physical parameters i.e. CO₂, temperature, differentials pressures and relative humidity. Also because of the more stringent legislation and accreditation needs for the Joint Commision International (JCI) the system had to comply to a large number of requirements.

Eventually the XiltriX system by IKS International was selected for the whole of the AMC campus. By now, a large number of connections have been transferred from the old system onto XiltriX. Until now XiltriX has proven itself to be stable and IKS International has proven a reliable partner in solving malfunctions and other problems to our satisfaction.

In due time an adaptation is needed of the slightly outdated software to be able to comply to the requirements of the IT department. IKS International is currently working on a new version of the XiltriX platform, keeping in mind the wishes and demands of the AMC hospital and other clients.

In 2011 is de beslissing genomen om in het AMC het bestaande monitoring- en alarmeringssysteem te vervangen. Het oude systeem maakte gebruik van het gebouwbeheersysteem en was met name door de inmiddels grote aantallen aansluitingen en complexheid lastig te beheren.

Er werd gezocht naar een nieuw systeem dat meerdere fysische grootheden kon meten zoals bijvoorbeeld CO₂, temperatuur, drukverschillen en relatieve luchtvochtigheid. Vanwege de steeds strengere wet en regelgeving alsmede onze internationale accreditatie Joint Commission International (JCI) moest het nieuwe systeem aan behoorlijk wat eisen voldoen.

Uiteindelijk is de keuze op het XiltriX systeem van IKS International gevallen voor de gehele AMC-campus. Inmiddels hebben we een groot aantal aansluitingen van het oude systeem overgezet naar XiltriX. Tot nu toe is gebleken dat XiltriX stabiel draait en IKS International een betrouwbare partner is gebleken die storingen en andere problemen naar tevredenheid oplost.

Er is op termijn een aanpassing nodig van de wat verouderde software om aan de eisen te kunnen blijven voldoen van onze ICT-infrastructuur. Op dit moment wordt daar door IKS aan gewerkt rekening houdend met de wensen en eisen het AMC en andere klanten.I want more info