Afbeelding Rijnstate Hospital Pharmacy

Rijnstate Hospital Pharmacy

The hospital pharmacy of the Rijnstate Hospital in Arnhem has been a satisfied user of a validated XiltriX monitoring system for more than 10 years. The purchase of the XiltriX-system was at that time prompted by two things, on the one hand the monitoring of (a.o.) fridges and freezer, on the other hand the possibility to log these parameters and to be able to access them later.

Because I was familiar with the predecessor of the XiltriX system, and there were not many system on the market that offered the same functionality, is was clear that we had to choose for the XiltriX system.

Over the years the system has only been expanded. In the beginning it was only fridges and freezers that were connected, over the years, incubators, the WFI (water) installation, the clean rooms with their pressure hierarchies and the safety benches with particle counters have been added and off course the temperatures in our warehouses (with medicines) are being monitored by XiltriX.

The system has been rolled out hospital-wide and other departments, among others nuclear medicine, the clinical chemistry, haematology laboratories and poli-pharmacies (several locations) use the system. Every department has its own 24/7 monitoring options. The micro biology laboratory has also chosen for the XiltriX system and uses it with a server of their own.

The system gives us the security that we are in constant control of all our equipment and rooms and, if there are any deviations, we will be notified and appropriate action can be undertaken. Also we can, at any given time, hand over monitoring data of the equipment connected and via the audit trail full traceability of the actions undertaken. This is what you want from a validated system in a GMP/GLP environment.

Bert Rietdijk
Department Head Pharmacy
Rijnstate Hospital Arnhem

De ziekenhuisapotheek van het ziekenhuis Rijnstate Arnhem is al meer dan 10 jaar een tevreden gebruiker van een gevalideerd XiltriX monitoringssysteem. De aanschaf van het XiltriX-systeem werd indertijd ingegeven door een tweetal zaken, enerzijds de bewaking van (o.a.) koelkasten en vriezers en anderzijds de mogelijkheid om deze parameters te registreren en naderhand ook te kunnen uitlezen.

Doordat ik bekend was met de voorloper van het XiltriX-systeem en er nog niet veel andere systemen op de markt waren, die dezelfde mogelijkheden boden, was het duidelijk dat wij voor het XiltriX-systeem moesten kiezen.

In de loop der jaren is het systeem alleen maar uitgebreid. Waren het eerst alleen koelkasten en vriezers die aangesloten waren, in de loop der jaren zijn daar de stoven, de WFI (water)installatie, de clean rooms met hun drukhiërarchieën en de veiligheidswerkbanken met deeltjestellers bij gekomen en uiteraard wordt ook de temperatuur in onze magazijnen (met geneesmiddelen) gemonitord door XiltriX.

Het systeem is inmiddels ziekenhuisbreed uitgerold en maken ook andere afdelingen, waaronder nucleaire geneeskunde, het klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium en poli-apotheken (verschillende locaties) gebruik van het systeem. Waarbij iedere afdeling zijn eigen 24/7 bewakingsmogelijkheden heeft. Het microbiologisch laboratorium heeft eveneens gekozen voor het XiltriX-systeem en heeft het systeem op een eigen server in gebruik.

Het systeem geeft ons de zekerheid dat wij onze apparatuur en ruimten continu onder controle hebben en mochten er afwijkingen optreden dan worden wij gewaarschuwd en kan er gepaste actie ondernomen worden. Ook kunnen wij op ieder moment een registratie overleggen van de aangesloten apparatuur en via de audit trail zijn alle ondernomen acties te traceren. En dat is wat je wil van een gevalideerd systeem in een GMP/GLP-omgeving.

Bert Rietdijk
Afdelingshoofd Apotheek
Rijnstate Arnhem

 I want more info